Rozmiar: 17534 bajtów

Fundacja "Rodzina" | Sławno 2003-2012 | Działamy na terenie miasta i gminy Sławno. Pomagamy rodzinom zubożałym i promujemy działania lokalne.
menu najważniejsze informacje na temat działalności Fundacji informacje na temat programów prowadzonych przez Fundację informacje na temat grantów, dotacji, darczyńców wspomagających Fundację informacje na temat wolontariatu informacje na temat nagród przyznawanych przez Fundację napisz do nas

Home | Programy stypendialne | Ośmiu wspaniałych | Programy wakacyjne
Świetlica | Warsztaty metodyczne | Uniwersytet Trzeciego WiekuŚWIETLICA "POMOC LEKCYJNA"


   Świetlica dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej powstała w salkach parafialnych (przed powrotem religii do szkół - katechetycznych) w roku szkolnym 1992/93. Do świetlicy zaproszone zostały dzieci z trudnościami w nauce. Tu mogą uzyskać pomoc lekcyjną, pożytecznie spędzić wolny czas, uczestniczyć w bliższych i dalszych wycieczkach. Świetlica jest czynna w dni nauki szkolnej w godzinach 13°°-16°°, czyli po zajęciach szkolnych.Rozmiar: 10095 bajtów
   W świetlicy wydawane są podwieczorki - kanapki, owoce, ciepły napój - nadwyżki przekazywane są dzieciom do domów, na kolację. Prowiant na dożywianie zapewnili: ks. proboszcz Marian Dziemianko (bułki, masło, napoje) oraz zakład masarniczy państwa G. i M. Gońdów - wędliny do kanapek. Owoce od czasu do czasu ofiarował sklep warzywniczy państwa Cabanów.
   Ponadto Fundacja "Rodzina" korzystała z dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie na koszty organizacyjne świetlicy "Pomoc lekcyjna" oraz dotacji Phare - Dialog Społeczny.
Do świetlicy przeciętnie uczęszcza codziennie grupa 30-40 dzieci. Wszystkie prace dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze oraz porządkowe wykonywane są na zasadach wolontariatu.
   Do tych prac w pierwszym roku działania świetlicy w wyniku rozmów indywidualnych oraz ogłoszeń duszpasterskich przystąpiło 14 osób dorosłych oraz grupa młodzieży licealnej.

Na listach dorosłych wolontariuszy w ciągu wszystkich lat działalności świetlicy znalazły się nazwiska następujących osób:

1. Bindas Eustachy
2. Baran Anna
3. Bryk Dorota
4. Burda Irena
5. Cichawa Anna
6. Fedorczyk Jacek
Rozmiar: 11830 bajtów 7. Figura Jadwiga
8. Frymark Mariola
9. Galewska Jadwiga
10. Giczewska Teresa
11. Giejsztowt Zofia
12. Ginter Anna
13. Grochowalska Bożena
14. Grochowalski Stanisław
15. Jasińska Aleksandra
16. Jasińska Danuta
17. Konfederak Bożena
18. Kowalczyk Anna
19. Kuczyńska Mirosława
20. Kurzawska Krystyna
21. Kwiatek Zofia
22. Lauren Alicja
23. Łomnicka Albina
Rozmiar: 12743 bajtów 24. Łuczycka Teresa
25. Milarska Małgorzata
26. Milczarek Bolesława
27. Obolikszto Mirosława
28. Orzyszkanycz Anna
29. Orzyszkanycz - Sudyk Marta
30. Osińska Jadwiga
31. Paradowska Elżbieta
32. Podpłońska - Witkowska Izabela
33. Poprawska Danuta
34. Poprawska Maria
35. Podgórska Marianna
36. Scholz Kinga
37. Scholz Sylwia
38. Stark Irena
39. Strzelecka Magdalena
40. Szewczyk Maria
41. Tokarczyk Albina
42. Walukowicz Małgorzata
43. Wilk Alfred
44. Włodarczyk Teresa
45. Wojtczak Kazimiera
46. Zawarska - Anikiej Aldona
47. Zdunek Stanisława
Home | Programy stypendialne | Ośmiu wspaniałych | Programy wakacyjne
Świetlica | Warsztaty metodyczne | Uniwersytet Trzeciego Wieku