Rozmiar: 17534 bajtów

Fundacja "Rodzina" | Sławno 2003-2012 | Działamy na terenie miasta i gminy Sławno. Pomagamy rodzinom zubożałym i promujemy działania lokalne.
menu najważniejsze informacje na temat działalności Fundacji informacje na temat programów prowadzonych przez Fundację informacje na temat grantów, dotacji, darczyńców wspomagających Fundację informacje na temat wolontariatu informacje na temat nagród przyznawanych przez Fundację napisz do nas

Home | Programy stypendialne | Ośmiu wspaniałych | Programy wakacyjne
Świetlica | Warsztaty metodyczne | Uniwersytet Trzeciego WiekuWARSZTATY METODYCZNE WOLONTARIATU FUNDACJI "RODZINA"
Ośrodek wczasowy "Mikołajek" w Jarosławcu


LP Termin Liczba uczestników Hasło warsztatów Charakterystyka uczestników Uwagi
1 12-14 VI 1998 36 Szkoła śpiewu Uczniowie klas II i III Liceum Ogólnokształcącego Zorganizowano z funduszów własnych Fundacji "Rodzina"
2 4-6 VI 1999 33 Być wolontariuszem Uczniowie klas II i III Liceum Ogólnokształcącego Dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie
3 2-4 VI 2000 50 Pomagamy! Uczniowie klas II Gimnazjum, klasy II szkół średnich Dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie
4 28-30 IX 2001 50 Zawsze gotowi Wolontariat młodzieżowy z gimnazjum i szkół średnich Dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie
5 6-8 IX 2002 52 Tańce, gry i zabawy Wolontariat młodzieżowy Dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie


Komisarzem wszystkich spotkań warsztatowych była Maria Poprawska.

Wykładowcami i animatorami na warsztatach byli:
ks. prałat Marian Dziemianko, Iwona Kowalska - Komendant Hufca ZHP, Aleksandra Zaborowska - studentka pedagogiki, Marcin Piotrowski, Marcin Górski, Tomasz Kmiecik i Marcin Wolanin - klerycy WSD, Wojciech Ludwikowski - długoletni burmistrz Sławna, ks. Tomasz Szewczyk i ks. Adam Paź, Jan Zajko - przewodniczący PCK w Sławnie i Maria Poprawska - prezes Fundacji "Rodzina".
Home | Programy stypendialne | Ośmiu wspaniałych | Programy wakacyjne
Świetlica | Warsztaty metodyczne | Uniwersytet Trzeciego Wieku