Rozmiar: 17534 bajtów

Fundacja "Rodzina" | Sławno 2003-2012 | Działamy na terenie miasta i gminy Sławno. Pomagamy rodzinom zubożałym i promujemy działania lokalne.
menu najważniejsze informacje na temat działalności Fundacji informacje na temat programów prowadzonych przez Fundację informacje na temat grantów, dotacji, darczyńców wspomagających Fundację informacje na temat wolontariatu informacje na temat nagród przyznawanych przez Fundację napisz do nas

Home | Programy stypendialne | Ośmiu wspaniałych | Programy wakacyjne
Świetlica | Warsztaty metodyczne | Uniwersytet Trzeciego WiekuPROGRAMY WAKACYJNE


   Kolonie letnie Fundacji "Rodzina" organizowane są dla dzieci w wieku 10 - 12 lat z rodzin ubogich, które nie mają innej możliwości wyjazdu na wakacje. Rekrutacja uczestników odbywa się w porozumieniu z dyrekcjami szkół podstawowych i MOPS-em. Udział w koloniach jest całkowicie nieodpłatny. W razie potrzeby Fundacja "Rodzina" zaopatruje dzieci wyjeżdżające na kolonie w odzież, obuwie, środki czystości, itp.
   Kilkakrotnie na prośbę rodziców zakwalifikowano też dzieci z rodzin lepiej sytuowanych, ale za pełną odpłatnością (w tabeli ich liczbę oznaczono znakiem "+"). Kadra kolonijna pełni swe funkcje honorowo, całkowicie bez zapłaty. Praktyki wychowawcze na koloniach pełnią też klerycy po trzecim roku Seminarium Duchownego oraz licealna i studencka młodzież wolontariacka Fundacji "Rodzina".KOLONIE FUNDACJI RODZINA


 

LP.

 

Rok

 

Miejsce kolonii

 

Liczba uczestników

 

Kadra

Źródła pozyskania funduszy

 

 

 

1

 

 

 

1995

 

 

Kołobrzeg, Ośrodek Charytatywny p.w. Aniołów Stróżów

 

 

 

41

 

A.Cichawa, T.Łuczycka, B.Walkowska, B.Grochowalska

Fundacja "Pomoc Społ. SOS", Minist. Pracy i Polit. Socjalnej, Mieszkańcy Sławna

 

 

2

 

 

1996

 

Kołobrzeg, Ośrodek Charytatywny p.w. Aniołów Stróżów

 

 

40+1

K.Wojtczak, T.Łuczycka, A.Kowalczyk, B.Grochowalska

Renovabis - Akcja Solidarności Biskupów Niemieckich

 

 

 

3

 

 

 

1997

 

 

Kołobrzeg – Podczele, Ośrodek Charytatywny p.w. Michała Anioła

 

 

 

41+2

 

 

K.Wojtczak, A.Kowalczyk, B.Grochowalska

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Parafia p.w. WNMP

 

4

 

 

1997

 

Jarosławiec, Stanica ZHP Hufca Sławno

 

30+2

B.Grochowalska, K.Walkowska, A.Kowalczyk, J.Fedorczyk

Phare - Dialog Społeczny, Parafia p.w. WNMP

 

 

5

 

 

 

1998

 

Jarosławiec, Stanica ZHP Hufca Sławno

 

 

44+7

K.Wojtczak, B.Grochowalska, A.Kowalczyk, L.Grochowalska, M.Wojtkowiak

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 

6

 

 

1999

 

Jarosławiec, Stanica ZHP Hufca Sławno

 

43+2

K.Wojtczak, A.Kowalczyk, A.Lauren, M.Strzelecka

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

 

 

7

 

 

 

2000

 

Jarosławiec, Stanica ZHP Hufca Sławno

 

 

56+3

K.Wojtczak, A.Kowalczyk, B.Grochowalska, M.Strzelecka, A.Zaborowska

Fundacja "Pomoc Społ. SOS", Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

 

 

8

 

 

 

2001

 

 

Jarosławiec, Stanica ZHP Hufca Sławno

 

 

54+4

 

K.Wojtczak, A.Kowalczyk, A.Ginter, A.Zaborowska

Fundacja "Pomoc Społ. SOS", Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alk.

 

9

 

 

2002

Opłacono turnusy kolonijne

 

4

 

-

 

-

 

10

 

 

2003

Opłacono turnusy kolonijne

 

5

 

-

 

-

 

Razem:

358+21

 


   Fundacja "Rodzina" organizowała też dzieciom ferie zimowe. W 1999 roku opłaciła udział 10 dzieci w półkolonii zimowej, dofinansowała koszt pleneru artystycznego dla 7 osób z sekcji plastycznej Sławieńskiego Domu Kultury "Jarosławiec zimą 2000" oraz współorganizowała z Parafią p.w. WNMP tygodniową półkolonię zimową dla 99 uczestników - dzieci w wieku 8 - 12 lat z rodzin ubogich.

Wszystkie programy wakacyjne zarządzane są przez prezesa Fundacji, Marię Poprawską.Home | Programy stypendialne | Ośmiu wspaniałych | Programy wakacyjne
Świetlica | Warsztaty metodyczne | Uniwersytet Trzeciego Wieku