Rozmiar: 17534 bajtów

Fundacja "Rodzina" | Sławno 2003-2012 | Działamy na terenie miasta i gminy Sławno. Pomagamy rodzinom zubożałym i promujemy działania lokalne.
menu najważniejsze informacje na temat działalności Fundacji informacje na temat programów prowadzonych przez Fundację informacje na temat grantów, dotacji, darczyńców wspomagających Fundację informacje na temat wolontariatu informacje na temat nagród przyznawanych przez Fundację napisz do nas

Home | Darczyńcy | Jeden procent | Granty i dotacje
Kuźnia | KładkaKUŹNIAFundacja "Rodzina" wzięła udział w ogłoszonym przez Fundację Batorego konkursie grantowym pod nazwą "Kuźnia". Przewidywał on dotacje instytucjonalne dla tych organizacji pozarządowych, które przedstawią projekty przewidujące wzmocnienie wewnętrznej struktury opartej na mocnym materialnym fundamencie. Wystąpiliśmy o dotację w maksymalnej wysokości 40.000 zł uwzględniając we wniosku wydatki na wykup i remont zajmowanego przez nas lokalu, który został wystawiony do sprzedaży oraz na wzmocnienie wolontariatu Fundacji poprzez trzykrotnie organizowane wyjazdowe warsztaty metodyczne i inne działania. I otrzymaliśmy 40.000 zł rozłożone na 3 lata do wydania w 2007 roku 15.000 zł, tyle samo w 2008 i 10.000 zł w roku 2009. Wydaliśmy skrupulatnie i zgodnie z wnioskiem te pieniądze przeznaczając około 30% na cele wykupowo-remontowe (o-czywiście, sporo musieliśmy dołożyć środków własnych) i 70% na warsztaty, teatry, stronę internetową i pomoc lekcyjną - organizację rodzaju pogotowia korepetycyjnego.

Ważne jest, że dzięki tej dotacji nabraliśmy śmiałości do wykupu lokalu i uwierzyliśmy w możliwość podjęcia jego przebudowy. W tym miejscu należy z wdzięcznością podkreślić życzliwy stosunek władz "Społem" PSS, to jest Zarządu i Zebrania Przedstawicieli (Walne Zgromadzenie), którzy jako właściciele lokalu podjęli uchwałę o sprzedaży go na rzecz Fundacji "Rodzina" - dotychczasowego dzierżawcy - po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę. W ten sposób uzyskaliśmy wspaniałą siedzibę w dobrym punkcie miasta, a mając pieniądze na ruszenie z miejsca doświadczyliśmy efektu śnieżnej kuli - dobrzy ludzie z jednej strony przekazali nam 1% podatku, a z drugiej - dostarczyli wiele materiałów budowlanych, deklarowali pracę bez wynagrodzenia, służyli transportem, sprzętem, myślą techniczną, opracowaniem projektów, doradztwem i dobrym słowem. Dzięki temu mamy piękną siedzibę, w której we wtorki, czwartki i piątki tętni gwar i radość, w której czyni się wiele dobra i którą pragniemy nazwać Kuźnia dla upamiętnienia dotacji od której wszystko się zaczęło. Miło nam będzie, jeśli nasza wolontariacka i stypendialna młodzież będzie przychodziła do Kuźni, a nie jak dotychczas "na fundację".

Home | Darczyńcy | Jeden procent | Granty i dotacje
Kuźnia | Kładka