Rozmiar: 17534 bajtów

Fundacja "Rodzina" | Sławno 2003-2012 | Działamy na terenie miasta i gminy Sławno. Pomagamy rodzinom zubożałym i promujemy działania lokalne.
menu najważniejsze informacje na temat działalności Fundacji informacje na temat programów prowadzonych przez Fundację informacje na temat grantów, dotacji, darczyńców wspomagających Fundację informacje na temat wolontariatu informacje na temat nagród przyznawanych przez Fundację napisz do nas

Home | Darczyńcy | Jeden procent | Granty i dotacje
Kuźnia | KładkaPOMOCOWE GRANTY ZEWNĘTRZNERok Lp. Od kogo Kwota Projekt
1995 1. Pomoc Społeczna S.O.S. 600 Kolonia letnia
2. Ministerstwo Pracy i P.S. 5.000 Kolonia letnia
1996 3. Renovabis- Stow.Bisk.Niemieck. 10.379 Kolonia letnia
1997 4. Helsińska Fund. Praw Człowieka 15.000 Obóz Ważn. Praw
1998 5. PHARE -Dialog Społeczny 16.300 Pomoc Lekcyjna
6. Wojewoda Słupski 300 Konkurs JPII
7. Wojewoda Koszaliński 1.000 Konkurs JPII
1999 8. Polska Fund. Dzieci i Młodzieży 6.000 Młodzi Wolontar.
2000 9. Polska Fund. Dzieci i Młodzieży 24.500 Dzieciom Sławna
10. Pomoc Społeczna S.O.S. 1.000 Kolonia letnia
2001 11. Polska Fund. Dzieci i Młodzieży 14.400 Dzieciom Sławna
12. Pomoc Społeczna S.O.S. 3.000 Kolonia letnia
13. Fundacja Batorego 10.000 Talent za Talent
2002 14. Urząd Gminy Sławno 3.000 Stypendia Pomost.
15. Polska Fund. Dzieci i Młodzieży 15.000 Dać Szanse
16. Fundacja Batorego 20.000 Talent za Talent
17. NBP+Pol.Am.Fun.Wolności 19.950 Stypendia Pomost.
2003 18. Fundacja Batorego 20.000 Talent za Talent
19. Fundacja Batorego 2.000 Strona internetowa
20. NBP+Pol.Am.Fun.Wolności 15.960 Stypendia Pomost.
2004 21. Fundacja Batorego 20.000 Talent za Talent
22. Polska Fund. Dzieci i Młodzieży 4.500 Z kukiełką w plec.
23. NBP+Pol.Am.Fun.Wolności 15.960 Stypendia Pomost.
2005 24. Fundacja Batorego 16.900 Talent za Talent
25. NBP+Pol.Am.Fun.Wolności 31.920 Stypendia Pomost.
2006 26. Fundacja Batorego 18.400 Talent za Talent
27. NBP+Pol.Am.Fun.Wolności 18.620 Stypendia Pomost.
28. Morpol Szczecin 1.000 Taize
2007 29. Fundacja Batorego 20.000 Talent za Talent
30. Fundacja Batorego 15.000 Kuźnia
31. NBP+Pol.Am.Fun.Wolności 23.940 Stypendia Pomost.
32. Morpol Szczecin 1.000 Taize
2008 33. Fundacja Batorego 20.000 Talent za Talent
34. Fundacja Batorego 15.000 Kuźnia
35. NBP+Pol.Am.Fun.Wolności 13.832 Stypendia Pomost.
36. Starostwo Powiatowe 10.480 C.o. gazowe
37. Morpol Szczecin 1.000 Taize
2009 38. Fundacja Batorego 20.000 Talent za Talent
39. Fundacja Batorego 1.000 Kuźnia
40. NBP+Pol.Am.Fun.Wolności 4.200 Stypendia Pomost.
41. Morpol Szczecin 1.000 Taize
42. WiK Słupsk 300 Taize
43. PO Fund. Inicjatyw Obywatel. 63.092 Kładka
Razem: 517.613


Home | Darczyńcy | Jeden procent | Granty i dotacje
Kuźnia | Kładka