Rozmiar: 17534 bajt�w

Fundacja "Rodzina" | S�awno 2003-2007 | Dzia�amy na terenie miasta i gminy S�awno. Pomagamy rodzinom zubo�a�ym i promujemy dzia�ania lokalne.
menu najwa�niejsze informacje na temat dzia�alno�ci Fundacji informacje na temat program�w prowadzonych przez Fundacj� informacje na temat grant�w, dotacji, darczy�c�w wspomagaj�cych Fundacj� informacje na temat wolontariatu informacje na temat nagr�d przyznawanych przez Fundacj� napisz do nas

Home | Aktualno�ci | Zarz�d | Statut | Konto | Linki
Formularze wniosk�w | Z prasy | Galeria| Sprawozdania | HymnSPRAWOZDANIABilans 2022
Rachunek wynik�w 2022
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2022
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022
Informacja dodatkowa 2022 rok

Bilans 2021
Rachunek wynik�w 2021
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2021
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021
Informacja dodatkowa 2021 rok

Bilans 2020
Rachunek wynik�w 2020
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

Bilans 2019
Rachunek wynik�w 2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Bilans 2018
Rachunek wynik�w 2018
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Bilans 2017
Rachunek wynik�w 2017
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Bilans 2016
Rachunek wynik�w 2016
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2016
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Bilans 2015
Rachunek wynik�w 2015
Informacja og�lna 2015
Informacja dodatkowa 2015
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Bilans 2014
Rachunek wynik�w 2014
Informacja og�lna 2014
Informacja dodatkowa 2014
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Bilans 2013
Rachunek wynik�w 2013
Informacja dodatkowa 2013
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013


Bilans 2012
Rachunek wynik�w 2012
Informacja dodatkowa 2012
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012
Uchwa�a Rady 2012

Bilans Rachunek wynik�w 2011
Informacja dodatkowa 2011
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011
Uchwa�a Rady 2011


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010
Sprawozdanie finansowe za rok 2010


Home | Aktualno�ci | Zarz�d | Statut | Konto | Linki
Formularze wniosk�w | Z prasy | Galeria| Sprawozdania | Hymn